Бізнес
МОДЕЛЬЄР
Вівторок, 30 травня 2017 09:32

Алгоритм дій з реорганізації ПАТ/ПрАТ в ТОВ/ТДВ

 Для друзів як для себе

Зважаючи на динамічно зростаючу кількість запитань від друзів/товаришів/знайомих щодо процедури реорганізації ПАТ/ПрАТ в ТОВ/ТДВ викладаємо свої напрацювання у вигляді загального алгоритму дій.


Беріть, користуйтесь 8-)

 

 

 

Алгоритм     АТ → ТОВ

етап

примітки

Повідомлення членів Наглядової ради (НР) про скликання засідання

 

Проведення засідання НР, підписання протоколу

 

Замовлення у ВДЦП реєстру акціонерів на _______

 

Отримання у ВДЦП реєстру акціонерів на ______

 

Персональне повідомлення акціонерів

 

Публікація повідомлення в офіційному друкованому органі

 

Розкриття інформації про збори на сайті stocmarket

 

Розміщення оголошення про збори на власному сайті

 

Замовлення експертної оцінки вартості акцій на _______

на день, що передує дню опублікування в повідомлення про скликання зборів

Протокол засідання НР (затвердження бюлетенів)

 

Замовлення у ВДЦП реєстру акціонерів на _______

 

Отримання у ВДЦП реєстру акціонерів на _______

 

Проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу

 

Прийняття рішення про перетворення

Призначення комісії з припинення (перетворення)

 

Розкриття особливої інформації про прийняте рішення на сайті stocmarket

протягом 1 робочого дня

Розкриття особливої інформації про прийняте рішення в офіційному друкованому органі

протягом 5 робочих днів

Розкриття особливої інформації про прийняте рішення шляхом подання інформації до НКЦПФР

протягом 7 робочих днів

Розкриття особливої інформації про прийняте рішення на власному сайті

протягом 5 робочих днів

Замовлення в ВДЦП довідки

Довідка також повинна містити дані щодо наявності державної частки у статутному фонді емітента на дату прийняття рішення про ліквідацію

Подача документів до РДА (внесення до ЄДРПОУ запису про прийняте рішення про перетворення)

 

Персональне повідомлення акціонерів про прийняті рішення

 

Публікація повідомлення в офіційному друкованому органі

 

Подання до ДКЦПФР заяви та всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій

Підготовка списку необхідних документів

Підготовка пакету документів

Подача документів до ДКЦПФР

 

Викуп акцій у акціонерів

у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у зборах та голосували проти прийняття зборами рішення про перетворення

Вжиття заходів щодо виявлення кредиторів Товариства, розгляд їх вимог

Протягом 2-х місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності АТ

Обмін акцій АТ на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ

 

Підготовка звіту про обмін акцій АТ на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ

 

Проведення інвентаризації та складання передавального акту

 

Повідомлення членів Наглядової ради (НР) про скликання засідання

 

Проведення засідання НР, підписання протоколу

 

Замовлення у ВДЦП реєстру акціонерів на _______

 

Отримання у ВДЦП реєстру акціонерів на ______

 

Персональне повідомлення акціонерів

 

Публікація повідомлення в офіційному друкованому органі

 

Розкриття інформації про збори на сайті stocmarket

 

Розміщення оголошення про збори на власному сайті

 

Проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу:

Затвердження передавального акту;

Затвердження звіту Комісії з припинення АТ.

 

Проведення установчих зборів ТОВ

Прийняття рішення про рішення про створення ТОВ

Затвердження статуту ТОВ

Обрання органів управління ТОВ

 

Проведення державної реєстрації в РДА припинення АТ та створення ТОВ

 

Звернення до ДКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

7 робочих днів з дня державної реєстрації ТОВ

Погашення випуску ЦП в ВДЦП

Закриття рахунків в ЦП

 

Реєстрація змін в інспекціях и фондах

 

 

Переглянуто 4395 разів