Бізнес
МОДЕЛЬЄР
 
03b

Підбір персоналу

Основним напрямком діяльності Кадрової агенції «V.I.P. Personnel» є надання послуг із пошуку і підбору персоналу для вітчизняних та іноземних компаній. Увесь процес надання таких послуг, умовно, можна розділити на чотири етапи:

  • з’ясування змісту замовлення (специфіки вакансії та вимог до кандидата);
  • пошук та підбір кандидатів;
  • відбір кандидатів;
  • працевлаштування та адаптаційна підтримка.

Такий поділ має істотне значення для більш точного розуміння змісту такої послуги та її цінності для Замовника

На першому етапі співпраці із Замовником спеціалісти Кадрової агенції глибоко вивчають сферу діяльності компанії останнього, детально аналізують інформацію про відкриту вакансію, кадрову політику компанії, її цілі, ділові потреби та особливості існуючого процесу найму працівників. Також, на даній стадії, ми намагаємось увійти в безпосередній контакт із керівництвом або відповідальними представниками компанії, аби сформувати більш повне та чітке уявлення про зміст замовлення і його специфіку.

Другий етап виконання засмолення передбачає проведення пошуку кандидата у власній базі даних Кадрової агенції та інших спеціальних джерелах, регулярне (не рідше 1 разу на тиждень) інформування Замовника про результати пошуку, а також проведення розширеного інтерв’ю з кожним потенційним кандидатом, у процесі якого визначається його досвід, цілі та мотиви пошуку роботи, професійні навички. Якщо Замовником не встановлюються особливі вимоги, то в процесі підбору персоналу ми здійснюємо проведення перевірки, як мінімум, двох рекомендацій для кожного кандидата і лише після цього робиться висновок про відповідність кандидата вимогам Клієнта.

На стадії відбору кандидата ми представляємо Замовникові лише тих претендентів, які повністю відповідають його запитам і пройшли крізь ретельний «фільтр» попередніх етапів. Представлення потенційних працівників відбувається в офісі Замовника або Кадрової агенції у заздалегідь обумовлений час та у форматі, який вважає найбільш прийнятним Замовник. Після представлення відбувається обговорення кожної презентованої кандидатури та формується рішення щодо необхідності продовження підбору чи переходу до завершального етапу.

У процесі працевлаштування кандидатів нерідко виникають питання, пов’язані із можливістю/оперативністю звільнення кандидата із попереднього місця роботи або отримання документації, яка є необхідною для виконання ним обов’язків за новим місцем роботи тощо. Кадрова агенція, зазвичай приймає на себе вирішення подібних проблем, забезпечуючи Замовникові та його новому працівникові змогу одразу зосередитись на використанні усього потенціалу останнього в інтересах нового працедавця. Так само, у процесі працевлаштування наші спеціалісти приймають активну участь в погодженні усіх формальностей, які виникають між працівником та роботодавцем на початкових етапах трудових відносин. Насамкінець, наша Компанія гарантує кандидатові підтримку в період адаптації на новому місці роботи, яка може полягати у врегулюванні спірних ситуацій із роботодавцем, сприяння працівникові в організації його побуту та ін.

Умови договору між Замовником і Кадровою агенцією передбачають гарантійні зобов’язання останнього щодо заповнення вакантної посади. Зміст такої гарантії полягає в обов’язку здійснити безкоштовно пошук, підбір та працевлаштування нових кандидатів на вакантну посаду Замовника, якщо попередній (представлений нами) кандидат відмовився від продовження роботи з причин, які не залежать від Замовника.

Багаторічний досвід роботи у даній сфері підтвердив, що саме такий алгоритм співпраці дозволяє Клієнтам Кадрової агенції з мінімальними фінансовими витратами, отримувати максимальний комерційний ефект від використання найманих працівників, і, при цьому, забезпечити власний бізнес надійними та кваліфікованими фахівцями.

business modelere