11b

Відновлення бухгалтерського обліку

У разі виникнення потреби у відновленні відомостей бухгалтерського та/або податкового обліку Вашої компанії, Ви можете розраховувати на те, що Аудиторська фірма «V.I.P. Audit» володіє достатнім досвідом та ресурсами, аби забезпечити якісне проведення такої операції у стислі строки. При цьому, не матиме значення територіальне розташування місця дислокації того масиву інформації, на базі якої здійснюватиметься відновлення даних.

У процесі надання цієї послуги спеціалістами Аудиторської фірми буде здійснено:

  • систематизацію наявної первинної бухгалтерської документації;
  • перевірку факту наявності та правильності складення первинної документації;
  • формування оновленої бухгалтерської бази у системі 1С;
  • перевірку фінансових та податкових результатів та їх співставлення з результатами, що були відображені у звітності, яка подана раніше;
  • подання уточненої звітності.

Результатом проведеної роботи виступатиме впорядкована і систематизована бухгалтерська база, що даватиме можливість повно і об’єктивно оцінити фінансово-економічний стан Вашої Компанії та уникнути істотних фінансово-податкових ризиків.

business modelere