07b

Проведення HR аудиту

Професійний досвід фахівців Групи компаній «V.I.P. Consulting» свідчить про те, що, зазвичай, наявність недоліків в організації кадрової робити, проявляється вже на тих стадіях, коли матеріальні та/або репутаційні втрати компанії стають невідворотним наслідком такого стану речей. Аудит персоналу є одним із тих інструментів, які не тільки дозволяють запобігти зазначеним негативним явищам, але й допомагають виявити та оцінити особистий потенціал працівників, провести дослідження на предмет їх відповідності вимогам корпоративної культури та ціннісним орієнтирам Компанії. Нерідко, заходи, що вживаються у межах такого аудиту, також допомагають визначити рушійні та гальмуючі сили в середині Компанії, у розрізі персоналу.

Найчастіше, аудит персоналу проводиться з метою:

  • оцінки людського потенціалу Компанії та формування оптимальної управлінської команди;
  • виявлення перспективних для Компанії працівників та формування програм їх особистісного розвитку;
  • виявлення тих, із ким «не по дорозі», та визначення стратегії виводу людини з Компанії;
  • оцінки рівня «задоволеності» та лояльності працівників.

При проведенні HR аудиту, нашими фахівцями, серед іншого, проводиться професійне тестування, оцінка мотиваційної системи та моніторинг рівня оплати праці. Проте, окресленими напрямками наш аналіз не обмежується і ми готові заглибитись у будь-які інші сфери життя Компанії, якщо до цього проявлятимуть інтерес Клієнти і це сприятиме отриманню більш повних, глибоких та об’єктивних результатів дослідження.

business modelere