7

Економічна конкуренція та державні закупівлі

На певному етапі розвитку бізнесу компанія неминуче постає перед законодавчими вимогами й обмеженнями в сфері захисту економічної конкуренції. Фахівці Юридичної фірми проведуть експертизу дій на відповідність антимонопольному законодавству, за необхідності, вкажуть на потенційну кваліфікацію узгоджених дій, нададуть правову допомогу в підготовці документів для отримання дозволу на концентрацію, супроводжуватимуть отримання роз'яснень антимонопольного органу щодо відповідності дій положенням конкурентного законодавства. У ряді випадків доцільним може виявитись представлення інтересів Клієнтів у спорах з суб'єктами природних монополій, оскарження рішень антимонопольних органів.

Юридична фірма також забезпечує представництво особи в ході розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Крім того, в ході ведення бізнесу комерційні структури досить часто мають справу з державним та комунальним секторами, що для уникнення зайвих клопотів просто вимагає кваліфікованого застосування законодавства про державні закупівлі. Фахівці Юридичної фірми проведуть аналіз договору про закупівлю, документації конкурсних торгів, також нададуть консультації в ході будь-якої з процедур закупівель: відкритих, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій чи переговорній процедурі закупівлі, а за потреби супроводжуватимуть юридичну складову оскарження процедур закупівлі.

До того ж, Юридична фірма має досвід правового консалтингу, як учасників, так і замовників державних закупівель, а також надає якісний юридичний супровід в рамках державно-приватного партнерства (Public Private Partnership, «PPP»).

business modelere