3

Корпоративні відносини

Юридична фірма надає послуги з питань створення та функціонування суб’єктів господарювання усіх організаційно-правових форм, моделювання ефективного корпоративного управління та реструктуризації компаній. Ми також надаємо юридичну допомогу з установлення в межах правового поля та правового супроводу відносин між мажоритарними та міноритарними учасниками, акціонерами; учасниками, акціонерами та компанією; компанією та інвесторами; компанією та державними органами. Багаторічний досвід наших спеціалістів у сфері корпоративних відносин охоплює:

  • правовий аналіз і розробку установчих документів та локальних актів компаній;
  • підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, учасників господарських товариств;
  • правовий супровід операцій з цінними паперами, корпоративними правами;
  • представництво та захист інтересів Клієнтів в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
  • сприяння в правовому врегулюванню корпоративних конфліктів між акціонерами, учасниками господарських товариств;
  • розробку та впровадження ефективних механізмів корпоративного управління в процесі діяльності суб’єктів господарювання, в залежності від специфіки господарської діяльності останніх та цілей власників бізнесу;
  • послуги з проведення комплексної юридичної оцінки об’єкта інвестування (Due diligence);
  • правовий супровід створення об’єднань юридичних осіб (асоціацій, корпорацій, концернів, холдингів).

Глибина знань нашої команди в галузі правового регулювання корпоративних відносин гарантує, що ми здатні вирішити практично будь-яке завдання, пов’язане зі створенням, функціонуванням, реструктуризацією, ліквідацією компаній, захистом і реалізацією прав їх акціонерів та учасників, а також з правовим супроводом інвестиційних проектів.

business modelere