8

Податкові та інші адміністративні відносини

Запорукою стабільного ведення бізнесу в Україні є зваженість та поміркованість при побудові відносин з органами державної фіскальної служби, податковою міліцією, іншими контролюючими та правоохоронними органами.

Юридична фірма забезпечує своєчасне та ефективне реагування на звернення органів державної влади, а також захист прав Клієнтів в процесі проведення перевірок та інших контрольних заходів. Зокрема, ми проводимо детальний аналіз обставин, що стали приводом для пильної уваги фіскального чи іншого контролюючого органу, здійснюємо комплексну оцінку наданої Клієнтом фінансово-господарської та іншої документації, в результаті чого розробляємо комплекс дієвих заходів, спрямованих на переведення спірної ситуації до конструктивного вирішення. При цьому ми застосовуємо індивідуальних підхід при розробці стратегії поведінки в процесі проведення податкових перевірок та інших контрольних заходів, забезпечуючи дотримання балансу інтересів Клієнта та необхідності неухильного дотримання вимог законодавства.

Юридична фірма супроводжує оскарження рішень (податкових повідомлень-рішень, податкових вимог, постанов про застосування адміністративних санкцій, приписів та інше) контролюючих органів, а також дій (бездіяльності) їх службових осіб, в адміністративному порядку, ефективно використовуючи механізми досудового врегулювання спорів.

У свою чергу, досвідчений адвокатський корпус Юридичної фірми оперативно та якісно захищає права Клієнтів у процесі проведення правоохоронними органами допитів, тимчасового доступу до документів, обшуків, виїмок, інших заходів щодо забезпечення кримінального провадження та слідчих дій.

business modelere