1

Правовий консалтинг

Беручи до уваги колосальний масив правил, які все ще регламентують провадження підприємницької діяльності в Україні, правовий консалтинг не втратив своєї затребуваності сьогодні. Фахівці Юридичної фірми володіють необхідною кваліфікацією та достатнім практичним досвідом для консультування Клієнтів з питань цивільного, господарського, трудового, земельного, податкового, митного, адміністративного, кримінального та інших галузей права. Ми готові забезпечити надання письмових та усних консультацій з усіх поточних питань, вирішення яких вимагає участі юристів, у будь-якому зручному для Клієнтів форматі – в режимі переписки електронною поштою, телефонних переговорів, особистих зустрічей. Результати вузькоспеціалізованих правових досліджень будуть оформлені у вигляді довідок із законодавства або правових висновків на фірмових бланках, скріплених підписом керуючого партнера Юридичної фірми та відбитком її печатки. Також Юридична фірма практикує проведення методичних заходів (тренінгів, семінарів та інших) для персоналу наших Клієнтів з метою їх ознайомлення з керівними принципами законодавства, яке регулює діяльність їх роботодавця. Враховуючи специфіку Вашої діяльності, фахівці Юридичної фірми розроблять програму заходу, підготують необхідні методичні матеріали та блискуче його проведуть.

business modelere