5

Судочинство та медіація

Сучасні реалії економічного та суспільного буття передбачають тісне сплетіння багатоманітних публічних і приватних інтересів, співіснування яких, на жаль, не завжди є гармонійним. Як результат, можуть виникати різні конфліктні ситуації, для вирішення яких слід оптимально використовувати засоби судового та/або позасудового захисту.

Юридична фірма має великий досвід супроводження різноманітних судових справ: цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних, а також справ про адміністративні правопорушення. Ми забезпечуємо якісне представництво інтересів Клієнтів у широкому спектрі судових спорів: майнових, земельних, податкових, банківських, спорів у сфері захисту економічної конкуренції, прав інтелектуальної власності, з питань містобудівної діяльності, тощо.

Для супроводження кожного спору наші спеціалісти використовують виважений індивідуальний підхід, бажаючи досягти максимального ефекту задля захисту прав та охоронюваних законом інтересів Клієнта.

Зважаючи на особливості законодавчого регулювання спірних правовідносин, Юридична фірма ефективно застосовує інструментарій досудового врегулювання спорів, зокрема, забезпечує якісний супровід претензійної роботи. Крім того, на етапі, що передує зверненню до суду, з урахуванням побажань Клієнта, ми сприяємо врегулюванню конфліктної ситуації в процесі медіації, що передбачає існування конструктивного переговорного процесу між сторонами конфлікту, переконливо репрезентуючи при цьому позицію Клієнта.

Також, Юридична фірма захищає права Клієнтів під час здійснення виконавчого провадження, слідкуючи за дотриманням законності під час виконання судових рішень.

business modelere