2

Трудові відносини

Однією з ключових умов ефективного функціонування бізнесу є налагоджена система управління його кадровим ресурсом. Значний обсяг документообігу, маса поточних різнопланових питань, що вимагають оперативного вирішення, людський фактор та соціальна місія – розв’язати це хитросплетіння без застосування спеціальних юридичних знань не вбачається за можливе. До найбільш затребуваних послуг Юридичної фірми у сфері трудових відносин відносяться правова експертиза таких, що вже функціонують, та розробка вдосконалених систем кадрової та організаційно-розпорядчої документації. При цьому ми не обмежуємося стандартним набором документів, підготовлених на основі типових форм статистичного обліку персоналу, а готові запропонувати своїм Клієнтам індивідуальні інструменти локального регулювання специфічних питань – участі персоналу в управлінні підприємством, систем мотивації працівників, охорони праці та інших. Крім того, наші фахівці не лише здійснюють на постійний основі правовий супровід працевлаштування та звільнення працівників, регулювання їх робочого часу та часу відпочинку, контролю дотримання ними трудової дисципліни, притягнення їх до матеріальної відповідальності та інших питань, але й забезпечують координацію роботи кадрових та інших структурних підрозділів підприємств Клієнтів, у тому числі в регіонах.

business modelere