Підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарів

31 January 2022

Прийнятий 06 грудня 2019 року Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (надалі – Закон № 361-ІХ) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Пунктом 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IХ було встановлено, що юридичні особи повинні оновити відомості про кінцевих бенефіціарних власників (надалі – КБВ) протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджується форма та зміст структури власності.

Так, Положення про форму та зміст структури власності затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/36390 (надалі – Положення про структуру власності) та набрало чинності 11 липня 2021 року.

Враховуючи вищезазначене, відлік строку оновлення інформації про КБВ у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань розпочався з 11 липня 2021 року та мав завершитися 11 жовтня 2021 року.

Проте, 8 жовтня 2021 року було прийнято Закон України № 1805-IX «Про внесення зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким внесено зміни до пункту 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX в частині продовження строку для оновлення відомостей про КБВ у Єдиному державному реєстрі з трьох місяців до одного року.

Відповідно, строк для оновлення зазначених відомостей продовжено до 11 липня 2022 року.

Разом з тим, процес щорічного підтвердження відомостей про КБВ, починається з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів.

Отже, обов’язок з подання документів, щодо підтвердження відомостей про КБВ виникає лише в 2023 році.

 

Read 722 times