Гроші не пахнуть?

29 December 2021

 

З часу появи перших грошей, вони набували різних форм. В наші дні панування цифрових технологій, актуальним є питання використання грошей з використанням цих технологій. В цьому плані Україна не пасе задніх, а навіть навпаки.
 
В українському законодавстві останнім часом були запроваджені новели, які дозволяють обіг електронних грошей поряд зі звичайними. Так, Законом України «Про платіжні послуги» № 1591 від 30.06.2021 р. (введення в дію відбудеться 01.08.2022 р.) (надалі також – Закон) передбачено, що в безготівковій формі грошові кошти можуть, зокрема, існувати як електронні гроші, а також як цифрові гроші.
 
При цьому зазначено, що електронні гроші, номіновані в гривні, та цифрові гроші використовуються фізичними і юридичними особами для проведення платіжних операцій та розрахунків виключно у випадках, передбачених законами України та/або нормативно-правовими актами Національного банку України. Отже, ймовірно, що як електронні, так і цифрові гроші не будуть використовуватися на рівні зі звичайними грошима у всіх сферах життя, принаймні спочатку.
 
Разом з зим, Закон містить таке визначення електронних грошей - одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов’язанням такого емітента електронних грошей. Під цифровими грошима Закон передбачає цифрову гривню - електронна форма грошової одиниці України.
 
Різниця між цими двома видами грошей полягає в суб’єктах, які мають право їх емітувати. Так, цифрова гривня – це цифровий аналог гривні, який випускається виключно Національним Банком України за курсом один до одного. В той же час, електронні гроші можуть випускатися юридичними особами (раніше це міг бути тільки банк), які отримали від НБУ ліцензію на такий випуск. Електронні гроші на території України можуть випускатися лише із визначенням номіналу у гривні. При цьому, як цифрова гривня, так і електронні гроші повинні бути забезпечені реальними грошима, тобто їх емісія можлива за умови наявності аналогічної кількості реальних грошей.
 
Щоправда, наразі зарано говорити про обіг як електронних грошей, так і цифрової гривні, оскільки ці нововведення поки ще не діють. З офіційної позиції НБУ ясно, що на сьогоднішній день поки розробляється концепція цифрової гривні, під яку буде створюватися законодавство. Однак, фактично, цифрова гривня існує ще з 2016 року і з того часу проходить різні тестування. Що ж до електронних грошей, то тут більше шансів на їх практичне використання. Не дивлячись на те, що Закон ще не діє, народними депутатами вже підготовлено кілька законопроєктів, які стосуються електронних грошей. Одним із таких є проєкт закону № 4366 від 12.11.2020 р., яким зокрема, передбачено наступні зміни:
  • передбачено можливість сплати податків та зборів з використанням електронних грошей;
  • передбачено можливість здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку першої-третьої групи;
  • передбачено віднести до операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, випуск та погашення електронних грошей, а також надання послуг, пов’язаних з виконанням платіжних операцій, що надаються надавачами платіжних послуг, операторами платіжних систем, розрахунково-касовим обслуговуванням.

На перший погляд, вказаний проєкт закону містить доволі цікаві та прогресивні положення, однак, за результатами його опрацювання комітетами Верховної Ради України, він отримав чимало зауважень. 15.12.2021 р. комітетом ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики було рекомендовано цей законопроєкт прийняти за основу.

Крім того, у ВРУ перебуває проєкт закону № 6295 від 08.11.2021 р., яким передбачається запровадження адмінітративної та кримінальної відповідальності за правопорушення, пов’язані з платіжними послугами. Цим законопроєктом, серед іншого пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 200-1 «Незаконні дії з електронними грошима». Наразі, голосування за проєкти законів № 4366 та № 6295 ще не було і цілком можливо, що ці норми так і не знайдуть свого втілення в Законах України, однак тенденції законотворчої діяльності тільки підтверджують, що електронні гроші вже є частиною нашої реальності.

 

Read 676 times