Аутсорсинг бухгалтерії

Аутсорсинг бухгалтерії

від від 25 000 грн грн

Аудиторська фірма, на основі договору з Клієнтом, може забезпечити постійне ведення бухгалтерського та податкового обліку і звітності будь-якої юридичної особи чи приватного підприємця. Фактично, скориставшись даною послугою, Ви уникаєте потреби у штатному бухгалтері. Попри це, Аудиторська фірма має великий досвід співпраці у форматі бухгалтерського обслуговування також із компаніями, які володіють власними бухгалтерськими службами, органічно і конструктивно доповнюючи та координуючи роботу останніх.

Серед основних послуг, які надаються Аудиторською фірмою в рамках бухгалтерського обслуговування, виступають наступні:

 • забезпечення ведення бухгалтерського обліку Клієнта з дотриманням єдиних методологічних основ, установлених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності Клієнта і технології обробки облікових даних;
 • вжиття всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому і непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку;
 • збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого строку;
 • забезпечення складання, на основі даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності підприємства Клієнта, її підписання та надання у встановлений строк користувачам; вжиття заходів для надання повної, достовірної й об'єктивної інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів Клієнта;
 • участь у підготовці і поданні усіх видів періодичної звітності, що передбачають підпис головного бухгалтера, в державні органи відповідно до нормативних актів за затвердженими формами та інструкціями;
 • забезпечення нарахування податків і зборів (податкових платежів), внесків на соціальне страхування, заробітної плати робітників і службовців та інших виплат і платежів;
 • забезпечення своєчасного складання бухгалтерської та податкової звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, подання їх в установленому порядку до відповідних органів;
 • організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій Клієнта;
 • участь в оформленні матеріалів перевірок, пов'язаних з нестачею і відшкодуванням збитків від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства шляхом безпосередньої участі у таких перевірках;
 • забезпечення нарахування і контролю за перерахуванням податків і зборів (податкових платежів), внесків на соціальне страхування, заробітної плати робітників і службовців та інших виплат і платежів; 
 • забезпечення контролю за витратами по авансових звітах.

Разом з тим, фахівці Аудиторської фірми готові забезпечити виконання будь-яких інших функцій, які охоплюють сферу обов’язків бухгалтера чи бухгалтерської служби компанії.