Ідеї, цінності, можливості

 

Ідея покладена в основу будь-якого явища суспільного життя. Втілена у форму вольового рішення, ідея створює бізнес, організовує його та управляє ним. Ідея, що несе в собі цінність, як узагальнення своєї значимості та корисності, здатна впорядкувати, підвищити ефективність, розвинути, а позбавлена такої якості – дестабілізувати, завдати шкоди, призвести до занепаду. Поняття «ідея» та її «цінність» вбачаються нам основоположними категоріями консалтингу, як діяльності, що спрямована на продукування фахівцями в різноманітних галузях знань цінних ідей, необхідних широкому колу управлінців для вирішення поставлених завдань.

 

Зазначені вище уявлення знайшли своє втілення у створенні в 2005 році Групи компаній, об’єднаних прагненням продукувати цінні ідеї в консалтингу під слоганом “Valuable Ideas Providing (V.I.P.)”, що в подальшому трансформувався в найменування V.I.P. Consulting. Ми радо вітаємо Вас на веб-сайті Групи компаній V.I.P. Consulting та маємо надію з його допомогою запропонувати Вам тривалу та плідну співпрацю!

 

Ми глибоко переконані, що запорукою стійкого, успішного та перспективного бізнесу повсякчас є рух в межах правового поля, здійснюваний на підставі економічно обґрунтованої програми та скеровуваний сучасними технологіями. Наслідуючи вказану логіку, Група компаній V.I.P. Consulting здійснює консалтингову діяльність, орієнтуючись, переважно, на сферу підприємництва, у трьох напрямах – юридичному, економічному та IT. Структура Групи компаній дозволяє нашим Клієнтам розраховувати на комплексний підхід до вирішення різнопланових завдань, не обтяжуючи себе необхідністю залучати для цього фахівців з різних організацій, координувати їх спільну роботу та контролювати результат.